Suomi on osallistunut kriisinhallintaoperaatioihin Afganistanissa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Hallituksen ja presidentin on nyt yhdessä eduskunnan kanssa päätettävä siitä, mitä Suomi tekee Afganistanissa vuosien 2012 ja 2015 välillä.

Suomella on monia vaihtoehtoja, pikaisesta vetäytymisestä kontribuution kohdentamiseen ja merkittävään kasvattamiseen. Kaikilla vaihtoehdoilla on niin taloudellinen kuin poliittinen hintansa.

Suomen kontribuutiolla ei itsessään ole strategista merkitystä Afganistanin ja koko alueen tulevaisuuden kannalta, joten päätökset kannattaa tehdä Suomen kansallisten tarpeiden ja intressien perusteella. Osallistumisesta voi olla hyötyä Suomelle itselleen. Lisäksi voimme paikallistasolla tukea Afganistanin hallitusta sen haasteellisissa tavoitteissa.

Suomen Afganistan-operaatiota koskeva päätöksenteko ei ole perustunut osallistumisemme vaikuttavuudelle. Suomen kontribuution vaikuttavuutta olisi mahdollista kehittää siten, että Afganistanin edellytykset toimia itsenäisemmin tulevaisuudessa paranevat. Lisäksi toiminta Afganistanissa voi hyödyttää Suomen kansallista puolustusta.