Finland har redan i nästan tio års tid deltagit i krishanteringsoperationer i Afghanistan. Regeringen och presidenten ska nu tillsammans med riksdagen fatta beslut om vad Finland gör i Afghanistan mellan åren 2012 och 2015.

Finland har många alternativ, alltifrån en snabb reträtt till en omfördelning och avsevärd ökning av insatserna. Alla alternativ har såväl sitt ekonomiska som sitt politiska pris.

Finlands insatser har i sig ingen strategisk betydelse för Afghanistans och hela regionens framtid och därför bör besluten fattas utifrån Finlands nationella behov och intressen. Ett deltagande kan vara till nytta även för Finland. Dessutom kan vi på lokalnivå stödja Afghanistans regering i dess utmanande mål.

Beslutsfattandet i fråga om Finlands Afghanistan-operation har inte baserat sig på vilka effekter vårt deltagande haft. Effekterna av Finlands insatser kan utvecklas så att Afghanistan får bättre förutsättningar att agera mera självständigt i framtiden. Dessutom kan verksamheten i Afghanistan gynna Finlands nationella försvar.