Noora Kotilainen (VTT) on visuaaliseen viestintään, mediaan, sotaan, kriiseihin, kärsimykseen, väkivaltaan, kansainväliseen politiikkaan ja militarismiin keskittyvä poliittisen historian tutkija. Hän toimii yliopistotutkijana Helsingin yliopistossa, Koneen säätiön rahoittaman hankkeen ”Sotilaallisen vallan kieli suomalaisessa demokratiassa” (2022-2025) johtajana. Hän on työskennellyt useissa Suomen Akatemian hankkeissa, muun muassa Helsingin yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa.

Noora Kotilaisen julkaisut Helsingin yliopiston sivuilla.

Asiantuntemus

Kriisien, konfliktien ja sodan (visuaaliset ja media) representaatiot, globaali liikkuvuus, globaali turvallisuus, humanitarismi, väkivalta, militarismi, mediatutkimus, feministinen tutkimus, kriittinen militarismitutkimus

Asiantuntemus

Kriisien, konfliktien ja sodan (visuaaliset ja media) representaatiot, globaali liikkuvuus, globaali turvallisuus, humanitarismi, väkivalta, militarismi, mediatutkimus, feministinen tutkimus, kriittinen militarismitutkimus

Valitse kategoria

Valitse kategoria