Noora Kotilainen (PK) är politisk historiker som koncentrerat sig på visuell kommunikation, media, krig, kriser, lidande, våld, internationell politik och militarism. Hon är universitetsforskare vid Helsingfors universitet, och leder projektet ”The Language of Military Power in Finnish Democracy” (2022-2025) som är finansierat av Kones stiftelse. Hon har jobbat i flera projekt finansierade av Finlands akademi vid Helsingfors universitet, Försvarshögskolan och Jyväskylä universitet.

Noora Kotilainen’s publications on the University of Helsinki website.

Expertis

Crisis, conflict and war (visual and media) representations, global mobility, global security, humanitarianism, violence, militarism, media studies, feminist research, critical militarism research

Expertis

Crisis, conflict and war (visual and media) representations, global mobility, global security, humanitarianism, violence, militarism, media studies, feminist research, critical militarism research

Välj kategori

Välj kategori