Eurooppa-neuvoston merkitys Euroopan unionin poliittisessa järjestelmässä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tähän ovat johtaneet etenkin EU:ta kohdanneet moninaiset kriisit.

Eurooppa-neuvoston merkityksen kasvu heijastaa kuitenkin myös pitkän aikavälin kehityskulkuja. Nämä korostavat EU:n politiikkojen korkean tason koordinaation merkitystä ja jäsenvaltioiden keskeistä asemaa EU:n päätöksenteossa.

Tässä kontekstissa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus on Herman van Rompuyn ja Donald Tuskin aikana muodostunut selvästi konsensusta tuottavaksi mutta melko voimakkaaksi.

EU:n instituutioiden valtasuhteiden muutokset ja Eurooppa-neuvoston yritykset ohjata EU:n lainsäädännön asialistaa ovat kuitenkin herättäneet huolta siitä, että Eurooppa-neuvoston rooli olisi vahvistunut enemmän kuin on osattu odottaa.

Eurooppa-neuvoston roolin ja tehtävien joustavuus ja mukautuvuus voivat lisätä tehokkuutta. Toisaalta ne voivat vaikeuttaa neuvoston vakiinnuttamista osaksi EU:n oikeudellista ja institutionaalista rakennetta.

Ohjelmajohtaja