sähköposti:
puhelin:
Social:

Juha Jokela on ohjelmajohtaja Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelmassa.

Jokelan julkaisut ja tutkimusprojektit ovat käsitelleet EU:n sanktiopolitiikkaa, Brexitin poliittisia seuraamuksia EU:lle, arktisen alueen poliittisia ja turvallisuuspoliittisia kehityskulkuja, ulkopolitiikan eurooppalaistumista, EU:n Aasia-suhteita ja Suomen EU-politiikkaa. Hänen nykyisiin tutkimusintresseihinsä kuuluvat differentioitunut integraatio EU:n ulkopolitiikassa sekä G7- ja G20-ryhmien rooli monenvälisessä yhteistyössä.

Aikaisemmin Jokela on työskennellyt EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitoksessa vanhempana analyytikkona ja vierailevana vanhempana tutkijana, neuvonantajana Suomen ulkoministeriössä sekä tutkijana ja johtajana Eurooppa-tutkimuksen verkostossa Helsingin yliopistossa. Jokela on Trans European Policy Studies Association (TEPSA) -tutkimusverkoston johtokunnan jäsen, ohjausryhmän jäsen Euro–Välimeri-alueen tutkimuslaitosten ja ajatushautomoiden verkostossa (EuroMesCo) ja saksalaisen ulko- ja eurooppapolitiikan tutkimuskeskuksen (Institut für Europäische Politik, IEP) akateemisen neuvottelukunnan jäsen.

Jokelalla on tohtorintutkinto Bristolin yliopistosta ja yhteiskuntatieteiden kandiutkinto Birminghamin yliopistosta. Hänen tohtorintutkintonsa keskittyi eurooppalaistumiseen ja ulkopolitiikkaan Suomessa ja Iso-Britanniassa.

Asiantuntemus

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Ison-Britannian EU-ero (Brexit), EU:n rooli globaalissa ja alueellisessa hallinnassa, Suomen EU-politiikka

Tutkinnot

PhD, University of Bristol (UK), Department of Politics, 2006

Kielitaito

suomi, englanti

Projektit

Laajentumisen ja naapuruuspolitiikan elvyttäminen kriisinkestävän Euroopan luomiseksi
Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi
Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet
EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle
EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability
Monenkeskinen yhteistyö strategisen kilpailun aikakaudella: Suomen ja Euroopan unionin vaikuttamisen keinot


Latest FIIA Publications

Asiantuntemus

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Ison-Britannian EU-ero (Brexit), EU:n rooli globaalissa ja alueellisessa hallinnassa, Suomen EU-politiikka

Luottamustehtävät

Kirkon EU-neuvottelukunnan jäsen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Trans European Policy Studies Association, hallituksen jäsen, 2014-
Suomen Eurooppa-tutkimuksen seura ry, hallituksen jäsen, 2011-
Kansainvälisten ihmisoikeusasian neuvottelukunnan jäsen 2008-2011 ja varajäsen 2011-, ulkoasianministeriö
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura – KATSE ry:n johtokunnan jäsen, 2009-2012
Yhdenvertaisuustoimikunnan kansalaisjärjestöjaoston jäsen, oikeusministeriö, 2009

Työkokemus

Senior Associate Analyst, EU Institute for Security Studies, 10/2014-03/2015
Vieraileva erikoistutkija, Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos, Pariisi, 09/2009-03/2010
Tutkija, ulkoasiainministeriö, 2009
Johtaja, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto, 2008
Tutkijatohtori, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto, 2007-2009

Tutkinnot

PhD, University of Bristol (UK), Department of Politics, 2006

Koulutus

PhD, University of Bristol (UK), Department of Politics, 2006
BSocSc, University of Birmingham (UK), Department of Politics and International Studies, 2000

Kielitaito

suomi, englanti

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Jokela, Juha (2023). Finland’s fight against climate change: Ambitious yet pragmatic approach. Teoksessa Kaeding, Michael; Pollak, Johannes; Schmidt, Paul (toim.): Climate Change and the Future of Europe: Views from the Capitals. Springer International Publishing. 35-38.

Jokela, Juha (2022). The G7 and the G20 in global governance. Teoksessa Jürgen Rüland, Astrid Carrapatoso (toim.): Handbook on Global Governance and Regionalism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 137-147.

Jokela, Joha; Biscop, Sven; Bucar, Maja; Gaub, Florence; Islam, Shada; Judah, Ben; Koenig, Nicole; Lazarou, Elena; Marrone, Alessandro; Mohan, Garima; Nye, Joseph; Sasnal, Patrycja & Strazds, Andris (2021). After Kabul, a tipping point for Europeans? Groupe d'études géopolitiques (GEG), 19.10.

Jokela, Juha (2020). Finnish hopes and concerns for the German presidency. Teoksessa Russack, Sophia; Ålande, Minna (toim.): EPIN Report: Member states’ expectations towards the German Council Presidency. Brussels: EPIN European Policy Institutes Network. 9.

Jokela, Juha (2020). Finland (Whole-of-Government approach to external crisis and conflict management). Teoksessa Bertelsmann Stiftung (toim.): Europe's Coherence Gap in External Crisis and Conflict Management: Political Rhetoric and Institutional Practices in the EU and its Member States. Guetersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung. 124-135.

Jokela, Juha (2018). Johtajuus EU:ssa. Maanpuolustus-lehti (126):12-19.

Castillejo, Clare; Keijzer, Niels; Chmiel, Oscar; Di Ciommo, Mariella; Jokela, Juha; Lundsgaarde, Erik; Olivié, Iliana; Perez, Aitor; Thijssen, Sanne; Vaille, Julie; Vegh, Zsuzsanna & Venturi, Bernardo (2018). Financing EU external action: Understanding member state priorities. ETTG Briefing Paper. European Think Tanks Group.

Jokela, Juha & Iso-Markku, Tuomas (2018). Finland: Direct democracy and representational system. Teoksessa Blockmans, Steven & Russack, Sophia (toim.): Direct democracy in the EU – The myth of a citizens’ Union. Brussels; London: CEPS; Rowman & Littlefield International. 215-236.

Larsen, Henrik; Jokela, Juha & von Sydow, Göran (2018). Nordic member states: Denmark, Finland, Sweden. Teoksessa Oliver, Tim (toim.): Europe's Brexit: EU perspectives on Britain's vote to leave. Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing Limited. 125-146.

Haugevik, Kristin M.; Fägersten, Björn; Gunnarsson, Pétur; Jokela, Juha; Sørensen, Catharina; Thorhallsson, Baldur & Wivel, Anders (2018). Nordic responses to Brexit Making the best of a difficult situation. NUPI Policy Brief. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Jokela, Juha (2016). Eripurainen unioni kamppailee olemassaolostaan. Euronautti, Euroopan komission Suomen-edustuston blogi, 7.9.

Jokela, Juha (2016). Eritahtisuudesta disintegraatioon? Teoksessa Jyrki Karvinen (toim.): Järistyksiä Euroopan unionissa. Helsinki: Docendo.

Jokela, Juha (2016). Good EU-UK relations, but the EU is the first priority for Finland. Teoksessa Oliver, Tim (toim.): Preparations for a Brexit IV: views from Austria, the Czech Republic, Finland, Greece, and Malta. LSE BrexitVote blog.

Jokela, Juha (2015). Finland and the eurozone crisis. Teoksessa Bäckman, Pernilla; Lewander, Jakob; von Sydow, Göran (toim.): Same, same but different : the Nordic EU members during the crisis. Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS.

Jokela, Juha (2015). Arctic security matters. ISSUE report. European Union Institute for Security Studies.

Jokela, Juha (2015). Arctic matters: in from the cold? ISSUE alert. European Union Institute for Security Studies.

Jokela, Juha (2015). Arctic governance. Teoksessa Jokela, Juha (toim.): Arctic security matters. European Union Institute for Security Studies. 33-42.

Jokela, Juha (2015). Finland: "Without the UK there is no EU". Teoksessa Chopin, Thierry; Lequesne, Christian (toim.): BREXIT: what fair deal between UK and EU member states?. Fondation Robert Schuman/ SciencesPo CERI. 32-35.

Jokela, Juha (2014). EU turvallisuus- ja globaalipoliittisena toimijana. Teoksessa Mykkänen, J.; Paakkunainen, K. (toim.): Johdatus Euroopan unionin politiikkaan. Vantaa: Hansaprint. 133-155.

Jokela, Juha (2014). Britain outside Europe? The view from Finland. Teoksessa Möller, A; Oliver, T (toim.): The United Kingdom and the European Union: What would the Brexit mean for the "EU" and other States around the world? Berlin: DGAP. 87-89.

Jokela, Juha (2013). Finland: toward a more cautious Europeanization. Teoksessa Bretherton C., Mannin M. (toim.): The Europeanization of European Politics . New York: Palgrave Macmillan. 39-51.

Jokela, Juha (2011). EU:n ulkosuhteiden murros [Changing EU’s External Relations]. Erittäin julkista: Euroopan tulevaisuuden julkinen pöytäkirja, 19.4.

Jokela, Juha (2010). Climate change. Teoksessa de Vasconcelos, Alvaro (toim.): A Strategy for EU Foreign Policy. Paris: EU Institute for Security Studies.

Jokela, Juha & Gaens, Bart (2009). Introduction. Teoksessa Gaens, Bart; Jokela, Juha & Limnell, Eija (toim.): The Role of the European Union in Asia: China and India as Strategic Partners. Farnham: Ashgate.

Jokela, Juha (2006). The Europeanization of Foreign and Security Policy and the Re-Production of State Identity in Finland and Britain. United Kingdom: University of Bristol.

Jokela, Juha (2002). The increasing role of NATO should not undermine the European Union’s Northern Dimension in Finland. The New North of Europe.

Jokela, Juha (2000). The Discursive Construction of Security in Finland. United Kingdom: University of Birmingham.