Afrikan tulevaisuutta muovaavat seitsemän megatrendiä, jotka ovat väestönkasvu, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, demokratisoituminen, pitkittyneet konfliktit, yhteyspolitiikka ja geopoliittinen kilpailu.

Olosuhteet positiiviselle kehitykselle Afrikassa ovat hatarat ja epäsuhtaiset alueiden välillä. Laajalla ja monimuotoisella mantereella on edellytyksiä sekä rauhalle ja hyvinvoinnille että epävakaudelle ja turvattomuudelle.

Nuori väestö haluaa päästä osaksi päätöksentekoa, mikä saattaa vaikuttaa mantereen kehitykseen erityisesti demokratian saralla. Suuret harppaukset ovat mahdollisia joillain aloilla, kuten digitaalisten yhteyksien kehittämisessä.

Vieraileva johtava asiantuntija