Turkin toiminta Afrikassa laajenee. Aktiivisuus on osa maan uutta ulkopoliittista doktriinia, jonka mukaan Turkki tuottaa ”globaalia järjestystä”. Valtapuolue AKP:tä tukevat vientialan yritykset etsivät jatkuvasti uusia markkinoita, ja presidentti Recep Tayyip Erdoğan haluaa viedä ajamaansa islamilais-konservatiivista ideologiaa muihin muslimienemmistöihin maihin.

Turkin hallituksen virkamiehet ja kansalaisjärjestöt painottavat Osmanivaltion ja afrikkalaisten kohdemaiden historiallisia yhteyksiä. Turkki on nykyään keskeisessä asemassa Libyan ja Somalian sisäisissä asioissa. Sillä on sotilastukikohtia ja koulutusohjelmia näissä maissa.

Turkin painotus humanitaariseen apuun ja tasa-arvoon sekä hallitukseen linkittyvät kansalaisjärjestöt ovat saaneet aikaan myönteisiä tuloksia, mutta pyrkimys nähdä Afrikka maastona hegemoniselle valtakamppailulle Egyptiä ja Saudi-Arabiaa vastaan todennäköisesti luo kielteisiä reaktioita.

Vanhempi tutkija