Kiina on nostanut panoksiaan ihmisoikeushallinnossa. Se on järjestelmällisesti pyrkinyt syrjäyttämään ihmisoikeudet kansainvälisen järjestyksen keskiöstä tuomalla esiin vaihtoehtoisia ihmisoikeuskäsitteitä, estämällä ihmisoikeuksia edistävää rahoitusta YK:ssa ja haittaamalla kansalaisyhteiskunnan osallistumista ihmisoikeuksien valvontaan.

Kiinan ihmisoikeusnäkökulmaa eivät ohjaa vain kokemus menneistä nöyryytyksistä ja developmentalismin aate, vaan ennen kaikkea tahto turvata nykyinen poliittinen järjestelmä ja sen johto.

Vaihtoehtoinen ihmisoikeusjärjestelmä rakentuu vapaaehtoisen yhteistyön varaan kovien laillisten velvoitteiden ja kansainvälisen valvonnan sijaan. Se edistää vuoropuhelua ja valmiuksien kehittämistä syyttelyn ja häpäisemisen sijaan.

Ihmisoikeuksia kannattavien valtioiden tulisi vastata Kiinan toimiin Ihmisoikeusneuvostossa ja YK:ssa laajemmin. Ne voivat nostaa esiin ihmisoikeuksiin kohdistuvia järjestelmällisiä hyökkäyksiä, lisätä tietoa Kiinan ulkopolitiikan tavoitteista ja luoda käytäntöjä yhteisten kantojen muodostamiseksi.

 

Ohjelmajohtaja, vt. päätoimittaja UP-lehti