Valko-Venäjän ja Ukrainan suhteet Kiinaan ovat syventyneet huomattavasti viime vuosina, ja Kiinan läsnäolo maissa on lisääntynyt voimakkaasti.

Maiden Kiina-suhteet eroavat kuitenkin toisistaan. Ukrainan ja Kiinan yhteistyön keskiössä on kauppa, kun taas Valko-Venäjän ja Kiinan suhteet ovat ensisijaisesti poliittisia ja tasapainottelulähde Valko-Venäjän kasvavaa Venäjä-riippuvuutta vastaan.

Kiina pyrkii silti kunnioittamaan Venäjän poliittisia intressejä. Kun poliittiset tai sotilaalliset sitoumukset törmäävät Venäjän keskeisiin tavoitteisiin, Kiina hillitsee omia liikkeitään.

Siitä huolimatta Kiinan poliittinen ja taloudellinen läsnäolo jatkaa kasvuaan alueella, mikä vaikuttaa sekä Venäjän että EU:n intresseihin keskipitkällä aikavälillä.

Vanhempi tutkija
Marcin Kaczmarski