Identiteetit ja asenteet Ukrainassa ovat muuttuneet perusteellisesti sitten vuoden 2014 vallankumouksen. Tässä raportissa tarkastellaan identiteetin muutoksia kansallisella tasolla ja kolmella suurella hallinnollisella alueella: läntisessä Lvivissä, itäisessä Harkovassa ja eteläisessä Odessassa. Tutkimuksen tavoitteena on löytää alueiden väliltä uusia eroja ja samankaltaisuuksia.

Raportti keskittyy kahteen pääteemaan: identiteettien muutoksiin kansallisella tasolla ja kolmella avainalueella sekä näiden muutosten poliittisiin vaikutuksiin. Lisäksi raportissa tarkastellaan muutosten kestävyyttä.

Alueellisten näkökulmien huomioon ottaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä erot alueiden välillä ovat perinteisesti olleet merkittäviä. Identiteettimuutokset limittyvät myös keskus-periferia-suhteiden uudelleenjärjestäytymiseen, joka liittyy käynnissä oleviin yhteiskunnallisiin uudistuksiin, erityisesti hajauttamiseen. Raportti auttaa lisäksi ymmärtämään, mitä mahdollisia riskejä käynnissä oleva prosessi aiheuttaa Ukrainalle – ja mitä jää puuttumaan.

Julkaisu on osa Ulkopoliittisen instituutin -tutkimusprojektia ”Ukraina Euromaidanin jälkeen”. Projekti on toteutettu Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella vuonna 2020.

Vanhempi tutkija
Ohjelmajohtaja