Ilmastonmuutoksen tuhoisat seuraukset ovat jo nähtävissä, ja tarve reagoida niihin käy yhä kiireellisemmäksi. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia kokonaisturvallisuuteen ei kuitenkaan ymmärretä tarpeeksi hyvin.

Turvallisuusvaikutukset ovat monimutkaisia, sillä niillä on tapana ketjuuntua ja voimistaa toisiaan. Vaikutuksia on hankala käsittää kokonaisuudessaan, ja puutteellisen tilannekuvan seurauksena myös poliittiset päätökset jäävät todennäköisesti vajavaisiksi.

Tämän julkaisun tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ilmastoturvallisuudesta antamalla konkreettisia esimerkkejä mahdollisista suorista, ketjuuntuvista ja siirtymävaikutuksista.

Ilmastonmuutoksen eri vaikutukset, kuten metsäpalot, Euroopan helleaallot tai tuulivoimatuotannon kasvu, aiheuttavat monenlaisia haasteita Suomen turvallisuudelle. Ne voivat esimerkiksi uhata terveyttä ja elinkeinoja, voimistaa yhteiskunnan polarisoitumista tai synnyttää uusia toimitusketjuriskejä.

Strateginen ennakointi, kansainvälinen yhteistyö ja hyvin suunniteltu ilmastopolitiikka voivat auttaa torjumaan ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä.

Johtava tutkija