Kiina ja Venäjä edistävät yhteisiä tavoitteitaan kansainvälisillä areenoilla ja rakentavat yhteistyötä teknologiasektorilla.

Kunnianhimoisista suunnitelmista huolimatta yhteistyön epäsuhta suosii Kiinaa, mikä on ristiriidassa Venäjän digitaalisen teknologian tavoitteiden kanssa.

Eroavaisuudet resursseissa ja katsantokannoissa heijastuvat myös digitaalisen valvonnan toteutukseen. Kiinan laaja tarkkailujärjestelmä on kehittynyt, kun taas Venäjä vasta muovaa valvontaansa. Venäjän järjestelmä onkin vielä epäjohdonmukainen ja keskeneräinen. Maan hitaampi kehitys näkyy esimerkiksi siinä, ettei se kontrolloinut internetiä juuri lainkaan ennen vuotta 2012.

Vaikka pitkälle edennyt valvonta autoritaarisissa maissa on huolestuttavaa, suurvaltojen välinen kilpailu kohdistuu yhä enemmän strategisten alojen teknologiaan. Strategisen kilpailun seurauksena maailmassa on riski teknologisesta eriytymisestä, mikä voi osaltaan lisätä kansainvälisen yhteisön laajempaa pirstoutumista ja pahentaa olemassa olevia vihamielisyyksiä.

Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija