Pohjois-Kyproksen turkkilainen tasavalta on perustamisestaan lähtien ollut taloudellisesti ja poliittisesti hyvin riippuvainen Turkista. Turkki on myös ainoa valtio, joka on tunnustanut Pohjois-Kyproksen itsenäisyyden. Riippuvuussuhde on vain kasvanut Kyproksen liityttyä EU:n jäseneksi vuonna 2004.

Turkkia vuodesta 2002 asti hallinneen AK-puolueen valtakaudella Turkin ja Pohjois-Kyproksen suhteessa on nähty kaksi vastakkaista kehityssuuntaa. Vuosina 2002–2004 Turkki kannusti Pohjois-Kyprosta yhdistymään Kyproksen tasavallan kanssa, mutta vuodesta 2005 lähtien Turkki on painottanut kansallismielisiä näkemyksiä ja pyrkinyt levittämään islamilais-konservatiivista ajattelua kyproksenturkkilaisten keskuudessa.

Pohjois-Kyproksen presidentiksi valittiin äskettäin Mustafa Akıncı, jota myös kyproksenkreikkalaiset arvostavat. Akıncın valinta avaa oven neuvotteluille Kyproksen yhdistymisestä. Neuvottelut edellyttävät Pohjois-Kyprokselta valmiutta arvioida uudelleen omaa suhdettaan paitsi saaren kreikkalaisväestöön, myös Turkkiin, joka pitää itseään kyproksenturkkilaisten ”kotimaana”.

Turkin omaa tilannetta leimaa sisäinen valtakamppailu ja epävarmuus maan suunnasta. Tämän vuoksi on vaikea arvioida, miten Turkki suhtautuisi Kyproksella saavutettavaan sopuun.