EU on sitoutunut pitämään yllä vahvoja transatlanttisia suhteita. Venäjä kuitenkin tulkitsee EU:n strategista autonomiaa nimenomaan pyrkimyksenä vähentää riippuvuutta Yhdysvalloista. EU:n ja Venäjän heikot suhteet vahvistavat läntisen liittouman yhtenäisyyttä.

Vaikka Venäjä on valmis jakelemaan tyhjiä lupauksia kyvykkäämmän EU:n hyväksi, todellisuudessa se on ensisijaisesti pyrkinyt jäsenmaiden kanssa kahdenväliseen yhteistyöhön. EU:n yhteinen linja on toistaiseksi tuomittu pysymään Venäjä-kriittisenä.

EU pyrkii enenevissä määrin vähentämään riippuvuuttaan Venäjästä etenkin energia- ja turvallisuuspolitiikassaan.

EU:n ja Venäjän välinen yhteiseen naapurustoon keskittyvä geopoliittinen jännite on pitkäkestoinen. Jännite voi aiheuttaa ennennäkemätöntä vahinkoa, jos sitä ei käsitellä varovasti.

Sergei Utkin