Ukrainan kriisi on muistuttanut eurooppalaisia puolustuspolitiikan merkityksestä ja vahvistanut näin vuosi sitten pidetyn, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyneen Eurooppa-neuvoston kokouksen keskeistä viestiä.

Monia Eurooppa-neuvoston kokouksessa päätettyjä suosituksia ollaan jo viemässä eteenpäin. Ukrainan kriisi on kuitenkin tuonut EU:lle lisää haasteita, korostanut unionin sisäistä strategista hajaannusta ja nostanut esiin perustavanlaatuisia kysymyksiä EU:n turvallisuuspoliittisesta roolista.

EU-maiden puolustusministerit päättivät äskettäin järjestelmällistä pitkän aikavälin puolustusyhteistyötä ohjaavista suuntaviivoista. EU:n komissio on myös aloittanut työn omien puolustussektorin päämääriensä toteuttamiseksi. Viime kädessä EU:n toimien menestys on kuitenkin kiinni jäsenmaiden sitoutumisesta.