EU:n uusi johtoporras on muovannut Euroopan komission tapaa hoitaa ulkosuhteitaan. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini asetettiin muodolliseen vastuuseen ulkosuhdeasioiden komissaariryhmän työn koorninoinnista, ja Mogherini siirsi toimistonsa komission rakennukseen.

Uudella lähestymistavalla komissio pyrkii olemaan läheisemmin mukana EU:n ulkoasiainneuvoston kokousten valmistelussa. Ulkosuhdeasioiden komissaarien säännöllisissä kokouksissa on tarkoitus edistää yhteisen kannan löytymistä, lisätä komission roolia sektoripolitiikassa sekä tarjota komissiolle lisää työkaluja ministeritapaamisiin valmistauduttaessa.

Painopisteen siirtyessä kohti komissiota jäsenmaiden intresseissä on pitää kiinni Euroopan ulkosuhdehallinnon asemasta EU:n ulkosuhteiden poliittisena keskipisteenä sitä vaivaavista lastentaudeista huolimatta, ja kehittää ulkosuhdehallintoa tämän tavoitteen mukaisesti.

Seikkaperäinen syventyminen komission toimialaan kuuluviin, ulkosuhteiden kannalta merkittäviin politiikkalohkoihin paljastaa, että EU:n ulkopolitiikka voi parantua kautta linjan, kun lähestymistavassa yhdistetään EU:n ulkosuhdehallinnon poliittisia näkökulmia komission sektoriosaamiseen.

Johtava tutkija