Tämä julkaisu keskittyy Suomen muotoutumassa olevaan Nato-politiikkaan ja sen perusteisiin. Suomen Nato-linjanvetojen tarkastelemisen ohella tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää puolustusliittoa, johon Suomi on liittymässä. Julkaisussa kuvataan Naton ja sen eri politiikanalojen historiallisia sekä viimeaikaisia kehityskulkuja ja tarkastellaan, mitä ne tarkoittavat Suomelle.

Suomen pääasialliset tavoitteet Natossa kumpuavat sen maantieteellis-strategisesta asemasta Itämeren ja arktisen alueen risteyskohdassa sekä sen sijainnista Naton ja Venäjän raja-alueella. Suomen politiikkaan vaikuttaa myös sen etäisyys läntisistä sotilaallisen ja teollisen vallan keskuksista.

Suomen tulevan Nato-politiikan päämäärät liittyvät ennen kaikkea sotilasliiton komento- ja joukkorakenteeseen sekä operatiiviseen suunnitteluun. Suomen näkökulmasta Natolla tulisi olla toimiva komentorakenne, riittävästi sotilaallista voimaa sekä ajantasaiset puolustussuunnitelmat, jotta se olisi tarvittaessa kyvykäs vahvistamaan Pohjois-Eurooppaa ja Suomea sotilaallisesti. Strategisen asemansa, sotilaallisten kykyjensä ja erityisosaamisensa vuoksi Suomella on hyvät edellytykset ajaa tehokkaasti ja menestyksekkäästi tavoitteitaan sotilasliiton päätöksenteossa.

Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija