Euroopan ja Yhdysvaltain suhteiden jännitteet ovat vauhdittaneet Saksassa keskustelua siitä, kuinka valmistautua mahdolliseen post-atlanttiseen Eurooppaan. Sillä viitataan tilanteeseen, jossa Yhdysvaltain strateginen kumppanuus EU:n kanssa ja sitoutuminen Euroopan turvallisuuteen heikkenevät.

Saksa on alkanut jälleen nähdä Euroopan unionin turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvänä yhteisönä. Saksalle tämä merkitsee yhtäältä pitkän aikavälin suunnitelmia eurooppalaisen operatiivisen valmiuden parantamiseksi ja toisaalta sitä, että Saksan asevoimat tunnustaa EU:n keskinäisen avunannon lausekkeen virallisessa doktriinissaan.

Saksan poliitikkojen on kuitenkin vaikea vakuuttaa maansa suurta yleisöä nykyistä suurempien kansainvälisten sitoumusten tarpeesta. Saksalaiset suhtautuvat asevoimiinsa epäilevästi eivätkä näe arjessaan suuria ulkoisia uhkia.

Saksan haasteena on, kuinka viedä EU:ta aiempaa kunnianhimoisempaan puolustusyhteistyöhön mutta olla luomatta uusia jakolinjoja EU-maiden kesken.

Johtava tutkija