Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä suhteita määrittää alati voimistuva kilpailuasetelma. Raportissa tarkastellaan tämän suurvaltakamppailun teoreettisia perustuksia sekä geostrategisia ja geoekonomisia kehityskulkuja. Lisäksi raportissa avataan Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden näkymiä tärkeissä kansainvälisissä kysymyksissä, esimerkiksi asevalvonnan, kauppapolitiikan ja pakotteiden saralla. Keskiössä ovat myös suurvaltakamppailun vaikutukset Tyynenmeren alueella sekä Euroopan toiminta- ja vaikutusmahdollisuudet kilpailun kiristyessä.

Raportissa esitettävät näkemykset Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteen tilasta ja mahdollisista kehityssuunnista osoittavat, että suurvaltakamppailu on yhtäältä maailmanpolitiikan ”uusi normaali” ja toisaalta monimutkainen ja kiistanalainen käsite, joka kätkee alleen useita tulevaisuudennäkymiä.

Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija