Raportti analysoi ja vertailee neljän keskeisen kansainvälisen toimijan turvallisuusstrategioita: Yhdysvaltain, Kiinan, Venäjän ja Euroopan unionin. Sääntöihin perustuva, liberaali kansainvälinen järjestys on kasvavan paineen alla geopoliittisen kilpailun koventumisen ja lännen hegemonian heikentymisen vuoksi. Raportti tarkastelee neljän mahdin käsityksiä kansainvälisestä järjestyksestä ja omasta asemastaan siinä sekä toimijoiden mahdollisia pyrkimyksiä muuttaa olemassa olevaa järjestystä. Lisäksi raportti erittelee, miten kukin toimija määrittelee strategiassaan turvallisuusuhkia ja riskejä sekä tapoja käsitellä niitä.

Globaalit valtarakenteet ja vallan välineet muuttuvat paraikaa nopeasti, ja muutokset näkyvät jokaisessa neljässä strategiassa. Kasvanut kilpailu vaikuttaa monilla aloilla, ei vain sotilaallisessa voimassa vaan myös taloussuhteissa ja arvoissa. Kun Yhdysvaltain strategia määrittelee Venäjän ja Kiinan päävastustajiksi, joiden kasvavaa vaikutusvaltaa on hillittävä, Venäjä ja Kiina vastaavasti pyrkivät rakentamaan vastavoimaa Yhdysvaltojen vallalle moninapaisessa maailmassa. Neljästä toimijasta vain EU sitoutuu yhä vahvasti sääntöperustaiseen järjestykseen ja torjuu selkeästi näkemyksen siitä, että kansainväliset suhteet perustuisivat suurvaltojen nollasummapeliin.

Kristi Raik
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma
Johtaja, päätoimittaja Ulkopolitiikka-lehti
Vanhempi tutkija
Katri Pynnöniemi