EU:N ON RYHDISTÄYDYTTÄVÄ LÄHI-IDÄN POLITIIKASSAAN
Vuosikymmeniä jatkuneen näennäisen pysähtyneisyyden jälkeen Lähi-itä käy parhaillaan läpi syvällistä muutosta. Alueen poliittinen, taloudellinen, ideologinen ja jopa alueellinen tasapaino uusiutuu pyörryttävällä vauhdilla. Muutos ei kuitenkaan alkanut arabikevään 2011 tapahtumista. Koko Lähi-idän alueellinen järjestys on viime vuosien aikana muuttunut asteittain mutta yhtä dramaattisesti, kun Turkin ja Iranin kaltaiset uudet alueelliset toimijat ovat pyrkineet muokkaamaan Lähi-idän alueellista tasapainoa oman etunsa mukaiseksi.
Arabimaiden sisäinen kuohunta ja koko alueen voimatasapainon muutos ovat haasteita muuttuvalle ja heikkenevälle Euroopan unionille. EU:n Lähi-idän politiikka on vuosikymmenien ajan ollut hyvin epäselvää. Mikäli EU haluaa pitää kiinni pitkä­aikai­sesta tavoitteestaan tulla globaaliksi toimijaksi, sen on ryhdistäydyttävä Lähi-idän politiikassaan, sillä unionilla on joka tapauksessa edessään vaikeita valintoja.
Ulkopoliittinen instituutti on julkaissut tutkija Timo Behrin toimittaman FIIA Reportin, jossa tarkastellaan EU:n Lähi-idän politiikan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Raportin artikkelit perustuvat Ulkopoliittisessa instituutissa syksyn 2010 aikana järjestettyihin tutkijatapaamisiin.