Kansainvälistä politiikkaa leimaa entistä enemmän valtioiden strateginen kilpailu. Kansainvälisten keskinäisriippuvuuksien lisääntyminen ei ole tarkoittanut jännitteiden loppua. Myös valtioiden ulkopoliittinen vaikuttaminen on muutoksessa. Hybridivaikuttamisesta on tullut viime vuosien keskeisimpiä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä julkisen keskustelun käsitteitä. Raportti analysoi eri hybridikäsitteiden osuvuutta ja arvioi niihin kohdistuvaa kritiikkiä.

Taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti avoimina toimijoina liberaalit demokratiat ovat alttiita hybridivaikuttamiselle. Hybriditaktiikat hyödyntävät usein tarkoituksella liberaalien demokratioiden luontaisia haavoittuvuuksia. Raportti tutkii hybridivaikuttamisen mahdollisuuksia liberaaleissa demokratioissa ja arvioi valtioiden haavoittuvuutta hybridivaikuttamiselle. Raportti keskittyy kolmeen hybridivaikuttamisen muotoon: geoekonomiseen vaikuttamiseen, informaatiovaikuttamiseen ja vaalivaikuttamiseen.

Tietoisuus hybridivaikuttamisesta on kasvanut. Yksi mahdollinen keino suojautua vaikuttamiselta on resilienssin hyödyntäminen kansallisessa turvallisuustoiminnassa. Lopuksi raportissa analysoidaan kansallisen resilienssipolitiikan mahdollisuuksia hybridivaikuttamista vastaan.

Ohjelmajohtaja
Tutkimusjohtaja
Tapio Juntunen
Vieraileva tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma
Tutkimusprofessori