yhteenveto

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös maailmanpolitiikkaan. Se muuttaa voimasuhteita ja globaalivirtoja ja siten luo uudenlaisia haavoittuvuuksia ja mahdollisuuksia. Geoekonomia tarjoaa hyvän viitekehyksen ilmastonmuutoksen vaikutusten analysointiin, sillä se siirtää huomion aseellisesta voimasta taloudelliseen vallankäyttöön.

Tämä paperi tarkastelee ilmastonmuutoksen geoekonomiaa Intian tapauksessa. Se pyrkii selvittämään, miten Intia on käyttänyt ilmastopolitiikkaa vahvistaakseen omaa valtaansa ja torjuakseen siihen kohdistuvia uhkia. Asema nousevana suurvaltana ja toisaalta herkkyys ilmastonmuutoksen vaikutuksille nostavat Intian avainasemaan ilmastonmuutoksen torjumisessa myös globaalisti.

Intia on sisällyttänyt ilmastokysymyksen osaksi laajempaa muutosta ulkopolitiikassaan. Globaalilla tasolla maa on valinnut strategiakseen yhteistyön ja korostanut vastuunkantoa diplomatian keinoin ja investoimalla uusiutuvaan energiaan. Näin Intia on nostanut profiiliaan globaalina suurvaltana ja osin kasvattanut vaikutusvaltaansa kumppanimaissa. Laajemmin Intian tapaus tukee näkemystä, että ilmastonmuutos voi johtaa niin kilpailuun kuin yhteistyöhönkin ja että tietty maa saattaa noudattaa erilaisia geoekonomisia strategioita eri yhteyksissä.

Johtava tutkija