Irak on ollut Afganistanin ohella yksi Yhdysvaltain 2000-luvun tärkeimmistä valtionrakenteiden kehittämisprojekteista. Viimeaikaiset tapahtumat Afganistanissa ovat jälleen kirvoittaneet kritiikkiä laajamittaisia interventioita vastaan.

Muutokset Irakin vaalilainsäädännössä ovat tuoneet mukanaan joitain positiivisia muutoksia, mutta eivät ole käsitelleet maan poliittisen järjestelmän ongelmien juurisyitä.

Irakin instituutiot ovat heikkoja sekä politisoinnin ja voimakkaimpien puolueiden painostuksen turmelemia. Tästä johtuen niiden itsenäisyys on hyvin kyseenalaista.

Vaikka demokratian parantaminen Irakissa vaatisi radikaalia muutosta, eteneminen pienin askelin on edelleen houkuttelevampi ja mahdollisempi vaihtoehto Irakin poliittiselle eliitille ja kansainväliselle yhteisölle. Esteet isompien uudistusten tekemiselle kuitenkin vahvistuvat, kun yhteistyötä tehdään vakiintuneiden poliittisten toimijoiden kanssa.

Mariette Hägglund
Tutkija