Afganistanin operaation päätyttyä loppuu myös Yhdysvaltojen johdolla käydyn terrorisminvastaisen sodan aikakausi. Jatkossa Yhdysvallat keskittää huomionsa ja resurssinsa entistä vahvemmin suurvaltakilpailuun sekä Kiinan vaikutusvallan patoamiseen.

Kiinalle ja Venäjälle Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kaoottinen vetäytyminen Afganistanista on tarjonnut tilaisuuden korostaa lännen heikkoutta. Samalla molemmat valtiot toivovat Afganistanin tilanteen rauhoittuvan, sillä alueen pitkäaikainen epävakaus olisi haitallista niiden intresseille.

Eurooppalaisille maille Afganistanin operaation päättyminen on jälleen yksi osoitus niiden sotilaallisten suorituskykyjen puutteista ja poliittisen vaikutusvallan rajallisuudesta. Tämä vahvistaa keskustelua Euroopan ja EU:n strategisesta autonomiasta, joka on kuitenkin toistaiseksi kaukainen tavoite.

Suomelle Afganistan on ollut 20 vuoden ajan ulko- ja kehityspoliittisesti keskeisessä asemassa. Operaation päätyttyä Suomen on syytä pohtia, missä määrin pitkäaikainen panostus Afganistaniin palveli maan ulko- ja turvallisuuspoliittisia tavoitteita. Kriisinhallintayhteistyö Afganistanissa on joka tapauksessa luonut pohjaa Suomen puolustuskumppanuuksille.

Pete Piirainen
Vieraileva vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija