Venäjän johto pitää digitaalista teknologiaa prioriteettina maan turvallisuuden ja kansainvälisen aseman kannalta mutta myös taloudellisen ja teknologisen menestyksen ja kehityksen näkökulmasta. Nämä tavoitteet ovat tiiviisti sidoksissa geoekonomiseen kilpailun logiikkaan.

Venäjän viranomaiset ovat viime vuosina lisänneet osallistumistaan tietotekniikkasektorilla. Tämä on johtanut liike-elämän ja valtion toimintatapojen limittymiseen kaikilla sektorin osa-alueilla.

Vaikka valtiolla on vallitseva asema tässä suhteessa, ei se sulje pois valtiolle ja yksityisille yrityksille hyödyllisten kumppanuuksien mahdollisuutta. Moskovassa toimivan startup-yrityksen NtechLabin yhteistyö Moskovan kaupungin kanssa on tapausesimerkki tästä.

Venäjän valtion läheisyys on yksityisille yrityksille kahtiajakoinen seikka. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle mutta myös merkittäviä riskejä, jotka rajoittavat valtion kykyä tehdä digitaalisesta teknologiasta vauhdittajaa maan talouden modernisaatiolle.

Andrey Indukaev