Teknologia on nousemassa valtapolitiikan keskiöön. Erityisesti kyky jalostaa ja hyödyntää dataa korreloi enenevissä määrin maailman muuttuvien valtasuhteiden kanssa.

Maailma polarisoituu Yhdysvaltojen ja Kiinan jalostetun datan keskittymiin. Datan ajautuminen näihin kahteen keskittymään vauhdittaa valtioiden jakautumista niihin, joilla on dataa ja niihin, joilla sitä ei ole. Tämä todennäköisesti johtaa muutoksiin kumppanuusjärjestelyissä.

Datan keskittymisen mahdollistavat standardit luovat myös hallinnon ja sääntelyn muotoja, jotka haastavat perinteisen globaalin vallankäytön dynamiikkaa.

Suomessa turvallisuusraportit tunnistavat uusien teknologioiden ja kybertason merkityksen, mutta datakeskeisyyttä ei ole vielä täysin huomioitu sääntelyssä tai käytännössä.

Kun teknologiasektorin merkitys kasvaa, valtioiden sekä julkisten ja yksityisten organisaatioiden välille on luotava uudenlaisia suhteita ja yhteistyön tapoja.

Valtteri Vuorisalo