Pohjoismaat ovat asettuneet osaksi geopoliittista kilpailua vuodesta 2012 presidentti Putinin kolmannen kauden myötä. Pienten valtioiden mahdollisuudet turvallisuuspoliittiselle taktikoinnille ovat vähentyneet.

Venäjän näkökulmasta ”hyvien naapuruussuhteiden” ylläpitäminen on ensisijaisesti pienten valtioiden velvollisuus. Niiden olisi säännöllisesti neuvoteltava omasta itsemääräämisoikeudestaan Venäjän ja muiden suurvaltioiden kanssa.

Pohjoismaisesta näkökulmasta suhteita Venäjään on käsiteltävä silkkihansikkain. Ennen vuotta 2014 Norja mainittiin usein yhtenä Venäjän ”hyvistä naapureista”. Nyt Venäjä kuitenkin säännöllisesti moittii maata ”tyynnyttelyn ja pidäkkeen” politiikastaan.

On kasvavissa määrin merkkejä siitä, että Venäjän näkemyksen mukaan ”hyvän naapurin” tulisi pidättäytyä laajamittaisesta turvallisuusyhteistyöstä ja harjoittelusta Naton ja Yhdysvaltain kanssa. Suomi ja Ruotsi eivät kuitenkaan voi täysin välttää jännitteitä Venäjän kanssa vain pysyttelemällä liittouman ulkopuolella.

Johtava tutkija