Suomi on kehittänyt puolustusyhteistyötä odotettua nopeammin useiden eri kumppanien kanssa. Ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö on kuitenkin luonteeltaan poikkeuksellista, sillä sen suhteen ei ole asetettu ennalta määriteltyjä rajoituksia. Suomen kannattaisi noudattaa samanlaista lähestymistapaa myös muissa yhteistyösuhteissaan.

Henri Vanhanen
Tutkija