Suomalaiset päättäjät voivat itse vaikuttaa siihen, millaisia turvallisuuspolitiikan keinoja heillä on käytössään tulevaisuudessa. Lakimuutosten ripeä ja ennakkoluuloton toteuttaminen sekä kalustoon liittyvät päätökset esimerkiksi HX-hävittäjähankkeessa luovat pohjan paremman tilannekuvan luomiselle ja laajemmalle keinovalikoimalle normaali- ja poikkeusoloissa.