Suomi ja Norja suunnittelevat Jäämeren rataa, joka yhdistäisi Rovaniemen Pohjois-Norjan Kirkkoniemeen ja kulkisi saamelaisalueiden halki.

Molempien maiden hallitukset ovat tunnustaneet, että niiden velvollisuutena on konsultoida hankkeesta saamelaisten edustajia, sillä rautatie vaikuttaisi saamelaisten kulttuuriin ja elinkeinoihin. Saamelaiset ovat kuitenkin toistaiseksi pitäneet konsultaatioita riittämättöminä ja tuominneet rautatiehankkeen.

Jäämeren rataa koskeva kiista on osoittanut, miten epäselvästi valtion konsultointivelvollisuus alkuperäiskansojen kanssa näitä koskevista asioista on määritelty. Velvollisuus perustuu kansainväliseen oikeuteen, mutta selviä ohjeita ei ole olemassa siitä, miten velvollisuutta tulisi noudattaa.

Norjassa konsultointivelvollisuutta koskeva kansallinen ohjeistus on kehittyneempi ja sen toimeenpanokäytännöt yhdenmukaisempia kuin Suomessa. Kummassakaan maassa velvollisuutta ei kuitenkaan ole riittävällä tavalla sisällytetty lainsäädäntöön.

Epäselvyydestä huolimatta konsultointivelvollisuuden tavoitteet määrittävät sitä laajuutta, jolla velvollisuutta tulee noudattaa. Tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan tasoittaa valtion ja alkuperäiskansojen välisiä voimasuhteita, jotta asioista sovittaessa voidaan sovittaa yhteen kansalliset edut ja alkuperäiskansojen oikeudet.

Agne Cepinskyte
Vieraileva vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma