Suurvaltojen välisen strategisen kilpailun lisääntyminen on vaikuttanut negatiivisesti monenvälisen yhteistyön tehokkuuteen. Tämä on näkynyt myös epävirallisissa foorumeissa kuten G7-, BRICS- ja G20-ryhmissä. Samaan aikaan myös uusia voimasuhteita on havaittavissa.

Venäjä suljettiin G8-maiden ulkopuolelle vuonna 2014, minkä jälkeen G7:stä on tullut länsimaisen yhteistyön keskeinen alusta. Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on muokannut ryhmää entisestään läntisten talouksien ja demokratioiden linnakkeeksi.

BRICS-ryhmä vahvistaa asemaansa ja on jatkanut maidenvälisiä johtajatason tapaamisia. Jäsentensä erilaisista intresseistä huolimatta ryhmä pyrkii olemaan vastavoima G7:lle, ja sen merkitys Kiinalle ja Venäjälle on korostunut.

Tällä hetkellä strategista kilpailua voitaisiin hallita parhaiten G20-ryhmässä. G7- ja BRICS-maiden ohella muilla sen jäsenmailla on yhä merkittävämpi rooli. Ryhmän dynamiikassa näkyy myös epävirallisen monenvälisen yhteistyön kasvava ”eteläistyminen”.

Ohjelmajohtaja
Alana Saul
Asiantuntija