Viime vuosien kriisit ja strategisen kilpailun kiristyminen ovat asettaneet paineita EU:n perinteiselle tavalle suhtautua monenkeskiseen yhteistyöhön ja päätöksentekoon. EU:n lupaus ”aiempaa tiukemmasta ja strategisemmasta lähestymistavasta monenkeskisyyteen” on entistäkin ajankohtaisempi Venäjän käydessä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

EU:n lähestymistavassa on havaittavissa kolme muutosta, jotka osoittavat unionin suhtautuvan monenkeskisyyteen entistä strategisemmin. EU on alkanut nähdä kansainvälisen yhteistyön välineellisenä ja hyödyntää sitä keinona suojella etujaan maailmanlaajuisessa kilpailussa.

EU on aiempaa halukkaampi käyttämään valtaansa kahdenvälisesti ja kansainvälisten järjestöjen kautta.

Unioni keskittyy entistä enemmän myös tapauskohtaisiin yhteistyöjärjestelyihin, jotta maailmanlaajuinen yhteistyö olisi tehokasta ja jotta sitä voitaisiin laajentaa uusille hallinnon aloille.

Strategiseen monenkeskisyyteen liittyy riskejä. Se saattaa heikentää muodollisen monenkeskisen järjestelmän legitimiteettiä ja perusoikeuksien maailmanlaajuista suojelua. EU:n on punnittava aiempaa strategisemman lähestymistavan etuja suhteessa globaalin pirstaloitumisen riskeihin.

Johtava tutkija