Geoekonomisen kilpailun kiihtyessä EU sopeuttaa parhaillaan politiikan teon välineitä avoimen strategisen autonomian tavoitteen alla. Avoimessa strategisessa autonomiassa unionin markkinaliberaalit näkemykset yhdistyvät entistä määrätietoisempaan taloudelliseen politiikkaan.

Suojellessaan itseään epäoikeudenmukaiselta kaupankäynniltä ja taloudellisilta pakkokeinoilta EU tukeutuu pitkälti puolustuksellisiin toimenpiteisiin. Se kuitenkin punnitsee myös enenevässä määrin vaihtoehtojaan hyödyntääkseen taloudellisia työkaluja aiempaa strategisemmin.

EU:n taloudellinen puolustus koostuu toimenpiteistä, jotka parantavat sen kilpailukykyä unionin tärkeimmillä strategisilla sektoreilla, kuten pilvipalveluissa, puolijohdannaisissa sekä lääkinnällisissä tuotteissa. Lisäksi EU pyrkii parantamaan mahdollisuuksiaan pidätellä, estää tai vastata muiden toimijoiden vääristeleviin tai pakottaviin toimenpiteisiin.

EU:n uudet strategiset menetelmät pitävät sisällään kaupankäynnin ja investointien keinoja harjoittaa taloudellista ”sitomista”. Näihin lukeutuvat muun muassa uusi Global Gateway -hanke sekä unionin sisämarkkinoille pääsyn houkuttelevuuden kasvattaminen EU:n normien ja intressien edistämiseksi.

EU:n hiljattain Venäjälle asettamat sanktiot ovat osoitus unionin potentiaalista geoekonomisena valtana sekä kyvystä käyttää taloudellisia pakkokeinoja.

Johtava tutkija
Mikael Wigell