Geoekonominen kilpailu on kiihtynyt maailman suurvaltojen ajaessa strategisia tavoitteitaan talouden keinoin. Tämä muodostaa haasteen EU:lle ja sen jäsenvaltioille. EU:n markkinalähtöinen lähestymistapa kansainväliseen talouteen altistaa sen riskeille, jotka kumpuavat muiden maailmanmahtien geoekonomisesta valtapolitiikasta. Nämä riskit korostuvat teknologian alalla, jossa Euroopan kilpailukyky on laskenut ja sen strategiset riippuvuudet Kiinasta ja Yhdysvalloista ovat kasvussa.

Tämä raportti tarkastelee EU:n ja Suomen eri vaihtoehtoja geoekonomian nousuun sopeutumiseksi, sekä tähän liittyviä riskejä. Raportti osoittaa eurooppalaisten yritysten riskinäkymien olevan muutoksessa ja korostaa tarvetta ottaa geoekonomiset näkökohdat huomioon riskejä arvioitaessa. Siinä kartoitetaan myös, millaisilla politiikan välineillä EU ja Suomi pyrkivät nyt hallitsemaan strategisia keskinäisriippuvuuksia ja niihin liittyviä riskejä.

Raporttiin on kerätty dataa Euroopan ja Suomen keskinäisriippuvuuksista Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa ja arvioitu kriittisiä vahvuuksia ja haavoittuvuuksia. Tämän analyysin pohjalta raportti tekee politiikkasuosituksia, joiden keskeisiä kohtia ovat: 1) geoekonomisten riskiarviointien luominen, 2) teknologian hallinnan koordinaation lisääminen, 3) kauppayhteistyön lisääminen ja 4) tasapuolisten toimintaedellytysten turvaaminen eurooppalaisille yrityksille.

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. (tietokayttoon.fi) Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-205-3.

Tutkimusjohtaja
Matthias Deschryvere
Christian Fjäder
Vanhempi tutkija
Johtava tutkija
Ville Kaitila
Heli Koski
Josi Seilonen
Arho Suominen