EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) siviilialan sopimus pyrkii elvyttämään tärkeän työkalun, joka on kärsinyt kiinnostuksen puutteesta jäsenmaiden keskuudessa ja EU:n puolustuskapasiteetin parantamisen saamasta suuremmasta huomiosta.

Siviilialan kriisinhallintaoperaatioiden muuttaminen skaalautuviksi ja modulaarisiksi tekisi niistä luultavimmin joustavampia.

EU:n sisäisestä turvallisuudesta huolehtivien virastojen toiminta-alueen laajentaminen unionin ulkopuolelle voi lisätä eri instrumenttien keskinäistä kilpailua samoista resursseista ja johtaa päällekkäisyyksiin unionin ulkoisessa toiminnassa.

Vaikka EU:n tärkeiden turvallisuusinstrumenttien uudistaminen etenee, niitä koskevien päätöksentekorakenteiden uudistamiseen näyttää olevan vähemmän kiinnostusta. Tämä voi johtaa puutteelliseen koordinaatioon ja yhtenäisyyteen kentän toimijoiden kesken.

 

Vanhempi tutkija
Jyrki Ruohomäki