Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu edellyttää vihreää energiasiirtymää. Tällä tulee olemaan merkittäviä geopoliittisia vaikutuksia, joista yksi huomattavampia on vallan siirtyminen pois fossiilisten polttoaineiden tuottajilta, jotka eivät mukaudu hiilestä irtautuvaan maailmaan.

Tärkeiden mineraalien, harvinaisten maametallien ja varastointiteknologian saatavuus on keskeistä uusiutuvan energian ratkaisuille, ja tämä määrittää energian uutta geopolitiikkaa. Joitain kriittisiä raaka-aineita, kuten kobolttia, löytyy vain muutamilta alueilta maailmassa.

Vety on hiiletön energiamuoto, joka mahdollistaa auringon ja tuulen kaltaisista epäsäännöllisistä uusiutuvista lähteistä tuotetun energian varastoinnin ja toimitukset. Vaikka vetykauppa voi johtaa uusiin riippuvuussuhteisiin, se tarjoaa varmuutta sähköjärjestelmään ja vahvistaa energiaturvallisuutta.

Tällä hetkellä Kiina johtaa energiasiirtymässä tarvittavien resurssien tuotannossa, ja uusi silkkitie -hanke (Belt and Road Initiative) voi lujittaa sen asemaa entisestään.

Tavoitellessaan johtoasemaa energiasiirtymässä Euroopan unioni keskittyy turvaamaan olennaiset tuotantoketjut, ottamaan käyttöönsä uutta teknologiaa sekä kehittämään vetykapasiteettia.

Kansainvälinen yhteistyö kiihdyttää energiasiirtymää ja mahdollistaa katastrofaaliselta ilmastonmuutokselta välttymisen.

Johtava tutkija