Tämä tutkimus keskittyy “strategisen kulttuurin” käsitteeseen. Sen avulla voidaan analysoida, miten Turkkia hallitsevan AKP:n (Oikeus- ja kehityspuolue) hegemoninen asema ja sisäpoliittinen muutos ovat vaikuttaneet maan ulkopolitiikkaan ja asemaan maailmanpolitiikassa, erityisesti maan Nato-jäsenyyteen.

Julkaisu osoittaa, miten AKP:n uusi ja aiempaa vakuuttavampi ulkopolitiikka voidaan nähdä ennen kaikkia sisäisen valtakamppailun tuloksena. Kamppailussa vastakkain ovat kaksi maan keskeistä alakulttuuria (tasavaltalainen vastaan imperiaalinen). AKP:n ulkopolitiikassa näkyy myös imperiaalisen alakulttuurin islamistinen tulkinta.

Ideologinen suhde läntiseen maailmaan ja Natoon on pitkään leimannut Turkin asemaa maailmassa. Muutokset ovat kuitenkin johtaneet siihen, että suhde länteen on kumoutumassa ilman, että Turkki olisi valmis luopumaan Nato-jäsenyytensä käytännön eduista.

Vanhempi tutkija