Yhdysvallat, Japani, Intia ja Australia aloittivat vuoden 2017 lopussa uudestaan neljän valtion välisen turvallisuusdialogin (Quadrilateral Security Dialogue/Quad). Valtiot olivat toimineet yhteistyössä aiemmin vuosina 2007–2008. Ryhmän uudelleenperustaminen keräsi runsaasti huomiota mutta sai osakseen myös voimakasta kritiikkiä siitä, että nelikko olisi Kiinan vastainen liittouma.

Kymmenen viime vuoden aikana maat ovat vahvistaneet merkittävästi turvallisuus- ja puolustusyhteistyötään. Ne ovat parantaneet kahdenvälisiä suhteitaan, käyneet säännöllistä kolmenvälistä dialogia ja järjestäneet (laajennettuja) sotilasharjoituksia.

Ryhmän jäsenten motiivit ja sitoutumisen aste vaihtelevat, samoin kuin näkemykset siitä, tasapainottaako ryhmä Kiinan vahvistumista Intian ja Tyynenmeren alueella.

Valtioiden lähentymisestä huolimatta ryhmän todellista uudelleenvirkoamista estävät muutamat tekijät. Niitä ovat yhteistyön hutera normatiivinen pohja, maiden sisäpolitiikan ailahtelevat vaikutukset, riski Kiinan provosoitumisesta ja symbolinen viesti, jonka ryhmän muodostuminen lähettää Pekingille.

Sophie Eisentraut
Vieraileva vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija