Yhdysvaltain ja Turkin välit ovat jännittyneet johtuen niiden vastakkaisista intresseistä Syyriassa. Perustavanlaatuisella tasolla kyse on myös meneillään olevasta globaalista vallan siirtymästä, josta Turkilla on eriävä tulkinta sen havitellessa strategista autonomiaa ja yhteistyötä Venäjän ja Kiinan kanssa.

EU:n ja Turkin suhteessa on ollut ongelmia jo pitkään. EU on keskittynyt pakolaissopimuksen kannatteluun sillä välin, kun Turkista on tullut ulkosuhteissaan yhä autoritaarisempi ja aggressiivisempi. Tilanne on johtanut siihen, että EU:n suhtautuminen Turkkiin on odottavalla kannalla.

Vaikka Yhdysvallat ja EU ovat hiljattain sopineet, että niillä tulisi olla yhdenmukainen suhtautuminen Turkkiin, molemmat ovat käyneet sisäisesti kiivasta keskustelua parhaasta tavasta vastata Turkin toimiin.

Aito uusi alku Turkin ja lännen suhteissa on jokseenkin kuvitteellinen, sillä suurin osa piilevistä ongelmista on pahenemassa. Tämä viittaa entistä pysyvämpään yhteistyön ja hallinnan kaksitasoiseen politiikkaan sekä Yhdysvaltain että EU:n taholta.

Vanhempi tutkija