• Kokonaisvaltaiset sisäiset uudistukset sekä turvallisuusyhteistyö ovat olennainen osa lännen ja Ukrainan välistä vuorovaikutusta. Tähän asti länsimaiden yritykset selättää paikallisten eliittien vastustus ja saada aikaan pysyviä muutoksia ovat kuitenkin olleet riittämättömiä.
  • Volodymyr Zelenskyin nousu Ukrainan presidentiksi vuonna 2019 herätti suuria odotuksia, jotka laantuivat pian. Uudistukset ovat seisahtuneet kolmella keskeisimmällä alueella: korruption kitkemisessä, oikeusjärjestelmässä ja taloudessa. Muutosten sijaan Zelenskyi on alkanut hyödyntää maan yhteiskuntapoliittista järjestelmää – sitä, jota länsi pyrkii muuttamaan – omiin tarkoitusperiinsä.
  • Lännen tuki ja jopa johtajuus ovat jälleen ratkaisevassa asemassa, jotta Ukraina pysyy uudistusten tiellä. Maassa meneillään oleva kehitys asettaa huomattavia haasteita Zelenskyin hallinnolle, mikä luo entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää uudistusten ehdollisuutta. Lisäksi Yhdysvaltojen uusi hallinto voi olla edeltäjäänsä kyvykkäämpi käyttämään tilaisuutta hyväkseen.
  • Jos länsimaiset toimijat haluavat edistää uudistuksia aiempaa tehokkaammin, niiden on syytä luopua teknokraattisesta lähestymistavasta ja tunnistaa oma omistajuutensa prosessissa. Uudistusten eteneminen edellyttää korkean tason suoraa poliittista osallistumista, jotta sopimusten toimeenpano toteutuu ja uudistusmieliset voimat maan sisällä vahvistuvat.
Ohjelmajohtaja
Vanhempi tutkija