Vuodesta 2014 lähtien Venäjän suunnitelmia vähentää Yhdysvaltain dollarin käyttöä (dedollarisaatio) ovat ohjanneet turvallisuus- ja geopoliittiset näkökohdat. Hylkäämällä Yhdysvaltain dollarin valuuttavarannostaan Venäjä on poikennut perinteisestä lähestymistavasta, jossa likviditeetti ja liikkeeseenlaskijan uskottavuus ratkaisevat valuutan valinnan. 

Vuonna 2022 Venäjä on tehostanut pyrkimyksiään heikentää dollarin asemaa taloudessaan. Vuonna 2014 alkunsa saanut dedollarisaatio on muuttunut täysimittaiseksi yritykseksi kasvattaa ruplan roolia.

Maailmanjärjestyksen muuttuessa moninapaiseksi myös globaali rahoitusjärjestelmä pirstaloituu ja valuuttojen moninapaisuus lisääntyy. Pakotteiden liiallinen käyttö voi vahvistaa revisionististen maiden halua käydä kauppaa yhä enemmän muilla valuutoilla kuin dollareilla, jotta ne välttyisivät Yhdysvaltain valvonnalta.

Mikäli nykyiset kehityssuunnat jatkuvat, pyrkimykset vähentää dollarin käyttöä voivat saada lisää jalansijaa ja heikentää dollarin asemaa.

Maria Shagina
Vieraileva vanhempi tutkija