Valtiollisten digitaalisten valuuttojen lanseeraaminen paitsi mullistaa kansainvälisen talousjärjestelmän myös tarjoaa mahdollisuuden minimoida altistumista Yhdysvaltain dollarin liikahduksille sekä välttää Yhdysvaltojen valvontaa.

Kiina on ensimmäinen merkittävä digivaluutan lanseerannut talous ja sille on etua edelläkävijän asemastaan. Kiinan jalanjäljillä kulkee Venäjä, joka niin ikään etulinjassa kehittää omaa digitaalista valuuttaansa. Yhdysvaltain pakotteiden kohteena olevilla Kiinalla ja Venäjällä tavoitteena ei ole ainoastaan pienentää maksuliikenteen kuluja ja edistää taloudellista osallisuutta, vaan ne haluavat myös vähentää riippuvuuttaan Yhdysvaltain dollarista ja lieventää pakotteiden riskejä.

Lyhyellä tähtäimellä Yhdysvaltain dollarin kansainvälinen asema on vailla kilpailijaa. Mikään valuutta ei uhkaa dollarin asemaa varantovaluuttana.

Pitkällä tähtäimellä digitaaliset valuutat voivat poistaa transaktioista kolmannet osapuolet ja mahdollistaa rajat ylittävän rahaliikenteen, joka tapahtuisi Yhdysvaltojen johtaman talousjärjestelmän ulkopuolella. Tämä haittaisi Yhdysvaltojen kykyä käyttää pakotteita geotaloudellisena välineenä ja valvoa niiden noudattamista maan omien rajojen ulkopuolella.

Maria Shagina
Vieraileva vanhempi tutkija