Yhdysvaltalaisten käsitykset Venäjästä ovat tällä hetkellä kielteisimmät sitten kylmän sodan päättymisen. Vaikka negatiivinen kehitys alkoi jo ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja, Venäjän sekaantuminen Yhdysvaltain vaaleihin ja vaaleja koskevat tutkinnat ovat jyrkentäneet käsityksiä entisestään.

Kielteiset mielikuvat Venäjästä kaventavat presidentti Donald Trumpin hallinnon politiikkavaihtoehtoja suhteessa Venäjään. Liian myötämielisiksi tulkittavissa olevat toimet Venäjän suhteen johtavat helposti kohuun, vastareaktioihin ja kongressin roolin korostumiseen Yhdysvaltain ulkopolitiikassa.

Suurvaltamielikuvien välinen vuorovaikutus saattaa lisätä Trumpin mahdollisuuksia Venäjän suhteen. Esimerkiksi Kiina-suhteen äkillinen tulehtuminen vielä nykyisestä hankalasta tilanteesta saattaisi kääntää huomiota Venäjästä tai lieventää Venäjästä vallitsevaa negatiivista mielikuvaa.

Johtaja, päätoimittaja Ulkopolitiikka-lehti