Ilmastonmuutoksen politiikka

Hankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen politisoitumista globaalilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.

Globaalilla tasolla hanke tarjoaa ajankohtaista ja tuoretta analyysia keskeisimmistä ongelmista, jotka koskevat globaalia hallintaa. Keskiössä on Pariisin ilmastosopimus ja erityisesti sen potentiaali lisätä ilmastotoimien läpinäkyvyyttä. Kuinka Pariisin ilmastosopimuksen avainkohdat pystytään toteuttamaan tuulisena aikana, jota leimaa yhä enemmän moninapainen kilpailu? 

Euroopan tasolla hanke keskittyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan eli Green Dealiin ja Euroopan komission ilmastotoimiin. Uusi komissio on nostanut ilmastonmuutoksen vastaiset toimet etusijalle työssään. Tutkimuksessa tarkastellaan EU:n nykyisiä perussopimuksiin ja hallintaan liittyviä mekanismeja, vuosien 2020 ja 2030 ilmasto- ja energiatavoitteita ja komission uusiin aloitteisiin ja päätöksiin liittyvää poliittista kamppailua.

Kansallisella tasolla keskiössä on autoritaarisen populismin nousu, joka langettaa epäilyksen varjon sekä Pariisin ilmastosopimuksen että Green Dealin tavoitteiden toteutumisen ylle. Aiheeseen liittyvä tutkimus antaa ymmärtää, että autoritaarinen populismi leimaa ilmastotoimet usein eliitin agendaksi: erityisesti kansainväliset sopimukset nähdään kosmopoliitin eliitin suosikkiprojekteina, jotka sotivat ”kansan” intressejä vastaan.

Hankkeessa tutkitaan lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen turvallisuuteen. Tähän työhön rahoitus on saatu valtioneuvoston selvitys –ja tutkimustoiminnasta (VN TEAS).

Ilmastonmuutoksen politiikka -hanke tuottaa akateemista tutkimusta, ajankohtaiskatsauksia ja seminaareja näistä teemoista. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.

FIIA-tutkimusryhmä: Antto Vihma (johtava tutkija), Marco Siddi (varajohtaja), Emma Hakala, Jussi Lassila (ryhmän jäsenet).

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Conversation on the EU’s Climate and Energy Policies
17.03.2023 14:00 -
Avoin tilaisuus
FIIA Climate Briefing #7
24.05.2022 17:30 -
Avoin tilaisuus
FIIA Climate Briefing #6
01.03.2022 09:30 -
Avoin tilaisuus
FIIA Climate Briefing #5
14.01.2022 09:00 -
Avoin tilaisuus
Climate Briefing #3
09.03.2021 12:00 -
Avoin tilaisuus
Climate Briefing #2
02.02.2021 15:00 -
Kutsutilaisuus
FIIA Climate Briefing #1
26.11.2020 09:00 -
Kutsutilaisuus

Uusimmat julkaisut