Klimatförändringens politik

Projektet undersöker det nuvarande politiserande av klimatförändringen på den globala, europeiska och nationella nivån.

På den globala nivån, bjuder projektet på en tidsenlig och ny analys av de mest pressande verksamhetsproblemen gällande global styrning. Fokuset ligger på Parisavtalet och på dess avgörande del, transparens. Hur kan nyckelåtgärderna i Parisavtalet implementeras i dessa turbulenta tider som karakteriseras av en multipolär tävlan?

På den europeiska nivån, fokuserar projektet på Europas gröna giv och politiken (Green Deal) och klimatagendan av den nya europeiska kommissionen, där klimatåtgärder har fått en dominerande betydelse. Forskningen granskar rådande mekanismer i EU:s lag- och politikstyrning, klimat och energi ramverken för 2020 och 2030, och analyserar följderna av nya initiativ och politikåtgärder som kommissionen har introducerat. Även risken för ett politiskt bakslag för kommissionen granskas.

På den nationella nivån, kastar en storskalig politisk trend, tillväxten av auktoritär populism, en skugga såväl över implementationen av Parisavtalet och kommissionen. Hittills verkar forskningen peka på att auktoritär populism gör klimatförändringen till elitens agenda, och internationella avtal förstås som den korrupta elitens favoritfråga i kontrast med intressen för ”folket”.

Projektet forskar också i sammanlänkningarna av säkerhet och klimatförändring i finsk kontext. Denna del är finansierad av Statsrådets kansli (VN TEAS).  

Projektet fortsätter till slutet av 2022 och producerar akademisk forskning, aktuella politiköversikter, seminarier och webbseminarier gällande projektets forskningsämnen.

Forskningsteamet: Antto Vihma (projektledare), Marco Siddi (viceprojektledare), Emma Hakala (teammedlem) och Jussi Lassila (teammedlem).

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Conversation on the EU’s Climate and Energy Policies
17.03.2023 14:00 -
Öppen evenemang
FIIA Climate Briefing #7
24.05.2022 17:30 -
Öppen evenemang
FIIA Climate Briefing #6
01.03.2022 09:30 -
Öppen evenemang
FIIA Climate Briefing #5
14.01.2022 09:00 -
Öppen evenemang
Climate Briefing #3
09.03.2021 12:00 -
Öppen evenemang
Climate Briefing #2
02.02.2021 15:00 -
Endast inbjudna
FIIA Climate Briefing #1
26.11.2020 09:00 -
Endast inbjudna

Senaste publikationerna