Suomi Naton jäsenenä — kahdenvälisen ja minilateraalisen puolustusyhteistyön syventämisen mahdollisuudet monenvälisessä viitekehyksessä

Tutkimushanke ”Suomi Naton jäsenenä — kahdenvälisen ja minilateraalisen puolustusyhteistyön syventämisen mahdollisuudet (BITRIMINI)” tutkii Nato-maiden välisten puolustusyhteistyömuotojen mahdollisuuksia. Tutkimus käsittelee seuraavaa kysymystä: miten Suomen kaltainen pieni maa voi parhaiten hyötyä kahdenvälisestä ja minilateraalisesta puolustusyhteistyöstä Naton jäsenenä? Hankkeen rahoittaa Ulkopoliittinen instituutti (UPI).

Suomi on viime vuosina lisännyt kansainvälistä puolustusyhteistyötä muun muassa NORDEFCO:n ,Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyön sekä Iso-Britannian johtaman Joint Expeditionary Force (JEF) -yhteistyön puitteissa. Lisäksi Suomi on hiljattain vahvistanut puolustusyhteistyötä Ruotsin, Norjan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa. Huolellisesti hyödynnettynä nämä kahden- ja kolmenväliset sekä minilateraaliset yhteistyömuodot voivat auttaa Suomea kasvamaan vahvaksi Nato-liittolaiseksi.

Hankkeessa käytetään empiiristä lähestymistapaa ja tehdään kenttätyötä ja haastatteluja useissa Euroopan maissa. Hankkeessa analysoidaan kulttuurisia, taloudellisia, sotilaallisia ja poliittisia tekijöitä, jotka vaikuttavat Suomen puolustusyhteistyöhön Pohjoismaiden, Baltian maiden, Ranskan, Saksan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa.

Projektiryhmän muodostavat vanhempi tutkija Iro Särkkä (projektin vetäjä), tutkija Joel Linnainmäki, vieraileva tutkija Antti Pihlajamaa, johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak ja tutkija Minna Ålander.

Tutkimushanke alkoi heinäkuussa 2023 ja päättyy kesäkuussa 2024. Tutkimusryhmä laatii kesäkuussa 2024 julkaistavan FIIA-raportin sekä osajulkaisuja.

tulevat tapahtumat

Suomen puolustusyhteistyö Naton jäsenenä
25.06.2024 13:00 -
Vaatii rekisteröitymisen

Menneet tapahtumat

Uusimmat julkaisut