Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet

henkilöt

Ulkopoliittisessa instituutissa on käynnistynyt tutkimushanke ”Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet”. Projekti on osa valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS), ja se päättyy joulukuussa 2019.

Terrorismin torjunta on ollut yksi keskeisimpiä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopistealueita aina syyskuun 11. päivän terrori-iskuista ja sen jälkeisestä vuoden 2003 turvallisuusstrategiasta asti. Torjuntaa ja turvallisuusviranomaisten yhteistyötä koskevien strategioiden myötä yhteiset käytännöt ja käsitteet on hiottu samansuuntaisiksi myös niissä maissa, jotka eivät ole merkittävästi kärsineet terrorismista, kuten Suomessa. EU:n vuoden 2016 globaali turvallisuusstrategia peräänkuulutti tehokkaampaa yhteistyötä eri virastojen kesken, sekä muun muassa resilienssin rakentamista EU:n naapurustossa. Visioiden toimeenpaneminen edellyttää kuitenkin perustavanlaatuisia muutoksia EU:n turvallisuusarkkitehtuuriin.

Käynnistyneessä tutkimushankkeessa keskitytään tarkastelemaan terrorismin torjuntaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella. Terrorismin torjunta juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hahmottuu erityisesti kolmella tasolla: 1) Sisäisen turvallisuuden toimijoiden, kuten Europolin ja Frontexin ulottuminen kolmansiin maihin, 2) EU:n ulkoasiainhallinnon välineet ja painopistealueet, sekä naapurustopolitiikka, 3) Muu yhteistyö

Terrorismin torjunta ja siihen liittyvät EU:n politiikkaohjelmat ovat muuttaneet merkittävästi myös

Suomen viranomaisten toimintaa. Hallinnolliset raja-aidat kuitenkin vaikeuttavat kokonaiskuvan havaitsemista. Siksi tarvitaan kattavaa tutkimusta siitä, mitä Suomen ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla tapahtuu terrorismin torjumiseksi. Tutkimushankkeen pääasiallisena tavoitteena on tutkia sitä, mikä terrorismin uhka tällä hetkellä on ja miten sitä torjutaan.

Hankkeen toteuttavat Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko ja tutkija Tuomas Iso-Markku. Hanketta koordinoi tutkimusavustaja Anu Ruokamo (anu.ruokamo@fiia.fi).

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia