Terrorismbekämpningens externa dimensioner

Utrikespolitiska institutet påbörjade forskningsprojektet ” Terrorismbekämpningens externa dimensioner”. Projektet var en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) för år 2019 och pågick till början av 2020.

Terrorismbekämpning har varit ett av EU:s utrikes- och säkerhetspolitiks centrala tyngdpunktsområden alltsedan terrordåden den 11 september och säkerhetsstrategin år 2003. Gemensamma strategier för terrorismbekämpning och samarbete mellan säkerhetsmyndigheter har format praxisen också i sådana länder som inte i större utsträckning har lidit av terrorism, såsom Finland. EU:s globala strategi från 2016 efterlyste effektivare myndighetssamarbete och bland annat skapandet av resiliens i EU:s grannskap. För att implementera dessa visioner, krävs ändå grundläggande förändringar i EU:s säkerhetsarkitektur.

I detta forskningsprojekt granskas terrorismbekämpning inom området för utrikes- och säkerhetspolitik. Under de senaste åren har tre dimensioner av terrorismbekämpning särskilt inom utrikes- och säkerhetspolitik varit framträdande: 1) Bruk av organ för den inre säkerheten, såsom Europol och Frontex, i tredje länder, 2) tyngdpunktsområden och redskap i EU:s utrikestjänst och grannskapspolitik, 3) Övrigt samarbete.

Terrorismbekämpningen inklusive EU:s politikprogram har också påverkat myndighetsverksamheten i Finland. Det är dock svårt att bilda en helhetsuppfattning av läget pga sektoriella gränser inom förvaltningen. Därför behövs omfattande forskning om vad som sker beträffande terrorismbekämpning inom finländsk och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Det huvudsakliga målet för forskningsprojektet är således att granska nuläget vad avserhotbilden beträffande terrorism och hur den  bekämpas.

Projektet genomfördes av Utrikespolitiska institutets äldre forskare Teemu Tammikko och forskare Tuomas Iso-Markku. Projektet koordinerades av forskningsassistent Anu Ruokamo (anu.ruokamo@fiia.fi).

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Publikationer relaterade till projektet

Senaste publikationerna

Tammikko, Teemu & Iso-Markku, Tuomas (2019). Reflections on the external dimension of the European Union's counter-terrorism efforts: The case of the Sahel. Council of the European Union, General Secretariat .